Utbildningar i psykologisk behandling

Vi håller regelbundet utbildningar i KBT, ACT, MI och Fokuserad ACT.

De senaste åren har ekonomin i vården blivit allt sämre samtidigt som priserna på terapiutbildningar generellt har ökat. Detta sätter många vårdgivare i en svårt situation där behovet av att lära upp nya kollegor alltid kommer finnas kvar. Särskilt tydligt blir detta i primärvården som just nu har stora besparingskrav och samtidigt en stor personalomsättning.

För att hjälpa till attt lösa denna utmaning vill vi därför pröva något nytt. Genom att erbjuda alla våra utbildningar digitalt kan vi minska våra kostnader och samtidigt erbjuda samma högkvalitativa utbildningar som tidigare till mer primärvårdsanpassade priser. På detta sätt hoppas vi kunna bidra till en fortsatt välfungerande primärvård!

Aktuella utbildningar 2024

Introduktion till primärvårdsarbete

En introducerande heldagsworkshop som riktar sig till dig som är ny i primärvården!

Fokuserad ACT

Tvådagars workshop med teoretisk och praktiskt träning i Fokuserad ACT.

Acceptance and Commitment Therapy

2 dagars utbildning i Acceptance and Commitment Therapy.

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD

En heldags utbildning i traumafokuserad KBT och WET anpassad för primärvård

Processbaserad terapi

Tvådagars utbildning och praktiskt övning i processbaserad terapi.

Suicidprevention i primärvården

En heldags föreläsning om hur vi kan bemöta och behandla suicidala patienter i primärvården.

Vi genomför även skräddarsydda hel- och halvdagsutbildningar

Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyfiken på våra tidigare utbildningar?

Här hittar du utbildningsmaterial från några av våra tidigare utbildningar:

Vi erbjuder utbildningar i psykologiskt behandlingsarbete för vårdpersonal inom offentliga sektor och privata företag.