Workshop – Använda hexaflexen i samtal

Målet med denna workshop var att praktiskt öva hur man kan använda sig av olika ACT-processer i ett samtal i syfte att ”skapa rörelse” i samtalet och motivera patienter till förändring.

Målet med workshopen var att:

  • Få öva på att använda olika ACT-processerna (acceptans, defusion, medveten närvaro, jag-som-kontext, värderingar och ändamålsenligt handlande) i ett samtal för att öka patienters psykologiska flexibilitet
  • Få lära dig hur olika ACT-processer kan stärka varandra
  • Bli inspirerad att fortsätta öva på att använda ACT i ditt kliniska arbete!

Presentation

Presentation ACT hexaflexen


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 21 januari, 2021