Manual för öppen sömnskola

Manual för öppen sömnskola

Här har jag lagt upp de dokument som jag använt till vår öppna gruppbehandling för sömnproblem baserad på häftet ”Sov gott” som finns i några landsting. Känn dig fri att anpassa upplägget och skriva om texterna så det passar dig och dina patienter!

Upplägg

Gruppen har ett “öppet” upplägg vilket innebär att nya deltagare kan börja varje tillfälle. Gruppen har alltså inget fast startdatum utan får snarare en “drop-in” karaktär. Detta gör att varje tillfälle behöver vara “fristående” så att nya deltagare inte känner att de missar något. I de fall en övning ändå bygger vidare på en övning från föregående vecka inleds övningen men en kort repetition.

Förberedelser inför gruppstart

Gör en individuell bedömning av patientens sömnproblem. Om patienten bedöms uppfylla kriterierna för insomni kan deltagaren bokas in till sömngruppen.

Patientens förberedelser:

 • Läsa “Introduktion till sömnskola”
 • Läsa igenom sömnhäftet “Sov gott”
 • Fylla i sömndagbok (helst under 2 veckor inför sömnskolan)
 • Formulär (om ej patienten redan fyllt i dessa): ISI, GAD-7, PHQ-9, Livsstilsformulär

Grundschema:

Varje grupptillfälle är ca 90 minuter och kan delas in i tre block på 30 minuter vardera.

30 min: Välkommen, sammanställ sömndagbok och gå igenom hemuppgifter från föregående vecka.

30 min: Låt deltagarna läsa på om sömn och hjälpa varandra finslipa sina hemuppgifter. Diskutera de frågor som dyker upp.

30 min: Sammanfatta och gå igenom nya hemuppgifter.

Detaljerat schema:

0. Förberedelser

Ledaren tar med:

 • Tomma sömndagböcker och övrigt arbetsmaterial
 • Extra sömnhäften ”Sov gott”
 • Närvarolista
 • Tomma namnlappar och pennor

1. Välkommen

Alla deltagare får presentera sig i en enkel runda där alla får säga sitt förnamn och “en mening” om varför man deltar i sömngrupp. Lämna här också utrymme för lite trevligt småprat så att deltagarna kan “landa i gruppen”. Följ upp något viktigt som hänt någon sedan förra träffen. Ledaren kan även fråga hur deltagarna har sovit sedan förra gången på en skala mellan 1-10.

Namn Stina Kjell
Föregående hemuppgift Sömnhygien Stimuliskontroll
 

2. Genomgång av sömndagbok

Deltagarna får sedan en liten stund på sig att sammanställa sina sömndagböcker och räkna ihop sömneffektiviteten. Ledaren går runt och hjälper till om det behövs. Uppmuntra deltagarna att hjälpa och stötta varandra.

Gå runt som ledare och kolla av hur det gått. Ta reda på:

 1. Hur har man sovit? (sömneffektivitet, upplevd sömnkvalitet, insomningstid, mående under dagen.
 2. Har man fått effekt av strategier?
 3. Lyft upp utmaningar för gemensam problemlösning.

– “Här har vi ett ett problem. Josefin vaknar 03.30 varje natt och är hungrig, vad kan man göra och står det något om detta i sömnhäftet?”

3. Genomgång av föregående veckas hemuppgifter.

Gör en tabell på tavlan där varje patient får en egen kolumn. Följ upp hur arbetet med hemuppgiften gått och hur den påverkat sömnen.

– ”Förra gången sa du att du skulle arbeta med sömnrestriktion, hur har det gått?”

Namn Stina Kjell
Föregående hemuppgift Sömnhygien Stimuluskontroll

Fråga vad varje patient vill jobba vidare med till nästa gruppträff. Fundera på detta i mindre grupper. Eventuellt sök inspiration i sömnhäftet.

4. Arbeta med sömnhäftet

Gruppera deltagarna i bikupor så att den deltagare med erfarenhet av en viss teknik kan hjälpa den deltagare som nästa vecka ska arbeta med denna teknik som hemuppgift. Deltagarna får sedan under 30 minuter jobba i smågrupperna där de tar hjälp av varandra och av sömnhäftet för att klargöra vad man konkret ska göra i hemuppgift och hur detta ska gå till.

5. Sammanfatta på tavlan

Samla in slutsatserna från smågrupperna och notera vad varje patient ska göra i hemuppgift nästa vecka.  Klargör och konkretisera om det behövs. Skriv upp på tavlan vad varje patient planerar. Skriv också upp på papper för att kunna följa upp nästa vecka.

Namn Stina Kjell
Föregående hemuppgift Sömnhygien Stimuluskontroll
Ny hemuppgift Stimuluskontroll, avspänning Sömnrestriktion

Låt deltagarna i en kort runda få svara på hur sannolikt det är att de kommer göra hemuppgiften på en skala mellan 1-10. Vid låg sannolikhet: Undersök vad som försvårar och bjud in gruppen till problemlösning:

– “Är det någon som jobbat med detta? Hur gjorde du för att få det gjort?”

6. Avslutning av sessionen.

7. Förslag på journalanteckning

Psykisk status: Ua / god formell och emotionell kontakt, inget psykotiskt eller suicidalt
Behandling: Deltar i sömnskola
Hemuppgift: Enligt ök
KVÅ-kod: DU011
Diagnoskod: F519 Icke organisk sömnstörning, ospecificerad

Några tips:

Försök i den mån det går att bolla över svarandet till deltagarna.

– Någon annan som har någon tanke kring detta?
– Är det någon som har haft liknande problem? I så fall – vad gjorde du då?

Använd dig av sömnhäftet i så stor utsträckning som möjligt.

– Ok var står det?
– Vad säger man i sömnhäftet om detta? Ska vi kolla?
– Ok kan det här vara till hjälp? Ska vi skriva upp sidnumret på tavlan/ i din ruta?

Skriv upp övning och sidnummer på tavlan i rutan för personens nya hemuppgift.

Byt ej teknik för ofta

Låt det minst gå en vecka för deltagaren ska hinna se resultat.

Gruppen har flera funktioner

“Läxförhörsfunktion”

Skapas i början av träff vid genomgång av hur arbetet gått med föregående hemuppgift. (Ej utförd hemuppgift behöver inte betonas vidare). Genom att förtydliga om hemuppgifter utförs kan också samband mellan patienternas arbete och sömneffektivitet belysas. (Ta det fint så du inte ”skriver folk på näsan…”).

“Normalisering och valideringsfunktion”

Patienterna får uppleva att de inte är ensamma med problem.

Reflektionsfunktion och forum för fördjupning

Ledarens roll är framförallt moderator. (inte expert, eller drag-lok). Använd deltagarnas kompetens och skapa en anda av att man i gruppen hjälps åt i ett gemensamt arbete så att alla ska sova bättre. “Knyt ihop” folks erfarenheter och få dem att hjälpas åt.

Förstärka funktionella beteenden

 • “Hjälpas åt”-beteenden.
 • Läsa i boken-beteenden
 • Söka egna svar beteenden.
 • Förstärk och lyft fram framgångsexempel i gruppen.

OBS: Förstärk inte “söka-experthjälp-från-ledare-beteenden”

Se ofta till att deltagare får börja läsa något stycke i sömnhäftet. Sedan kan man gärna avbryta innan deltagare läst helt färdigt, med förhoppning att avsnittet ligger aktuellt i minnet och färdigt för vidare bearbetning hemmavid.

Låt gärna gruppträffarna vara trevliga! Lämna lite utrymme för prat. Skapa god stämning så folk är glada att vara där, tänk lite studiecirkel. Gå runt i rummet och var inte rädd för att agera ledare. Ta utrymme och var tydlig med vilka ramar som gäller. Var aktiv, fördela ord och styr till meningsfulla ämnen.

– “Är det någon annan som har jobbat med detta? Hur gjorde du för att komma igång?”
– “Här har vi ett ett problem. Josefin vaknar 03.30 varje natt och somnar inte om, vad kan man göra? Var står det om detta?”

Planeringsfunktion

Patienterna klargör och gör åtagande om vad de ska jobba med kommande vecka.

Arbetmaterial:

Sömndagbok

Introduktion till sömnskola

Arbetsbok ”Sov gott”


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 9 januari, 2018