KBT i Primärvården – grundutbildning

2 dagars workshop 12-13 November 2018

Att arbeta med psykologisk behandling i primärvården är en stor utmaning! Ett högt patienttryck och stora krav på genomströmning gör att arbetsmetodiken behöver effektiviseras och anpassas till en primärvårdskontext. KBT-tänket behöver även göras tillgängligt för övrig personal på vårdcentralen.

Målet med denna workshop är att ge både teoretiska och praktiska verktyg för att hantera de utmaningar som arbetet med KBT i primärvården medför. I utbildningen varvas teori och diskussioner med praktiska moment, där du får träna dina färdigheter i primärvårdsanpassade bedömningar och behandlingsinsatser.

Innehåll:

  • Fokuserad psykologisk behandling
  • Integrera KBT i vårdcentralens arbete
  • Stegvis bedömning
  • Teamarbete och triage
  • Evidensbaserad praktik
  • Realistiska behandlingsmål
  • Utvärdering av behandlingsarbetet
  • Minimanualer för stegvis vård
  • Öppna gruppbehandlingar

Målgrupp

Workshopen riktar sig främst till dig som arbetar med psykisk ohälsa i primärvården och har erfarenhet/utbildning i KBT. Tidigare utbildning i Fokuserad ACT underlättar också men är inte ett krav. Utbildningen hålls på svenska.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren föreläsare och utbildare i Fokuserad ACT och primärvårdsanpassad KBT. Mattias har arbetat som psykolog och projektledare i primärvården i Uppsala och är författare till kbtiprimarvarden.se.

Pris

4800 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Datum & lokal

Stockholm. 12-13 november 2018 kl 9.00-16.00 på Dalarnas hus i Stockholm.
Adressen är Vasagatan 46, 111 20 Stockholm.

Anmälan

Anmälan är öppen! Sista anmälningsdag är 26 oktober.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Observera att anmälan är bindande

Anmälan till KBT i Primärvården