För en god och nära vård vid psykisk ohälsa

Vi utbildar och handleder vårdpersonal i hela Sverige
.

Välkommen till Myrälf konsultation

Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med att utveckla och sprida evidensbaserad psykologisk behandling till primärvården i hela Sverige. Vi utbildar och handleder i primärvårdsanpassade behandlingsmetoder för psykisk ohälsa och hjälper även företag och offentliga organisationer att utveckla vården för patienter med psykisk ohälsa. För att ständigt hålla arbetsmetoder uppdaterade har vi ett nära samarbete med ledande forskare i psykologi.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Utbildningar hösten 2024

Våra tjänster

Nu sänker vi priserna på utbildningar!

De senaste åren har ekonomin i vården blivit allt sämre samtidigt som priserna på terapiutbildningar generellt har ökat. Detta sätter många vårdgivare i en svårt situation där behovet av att lära upp nya kollegor ofta är konstant. Särskilt tydligt är detta i primärvården som ofta har en stor personalomsättning och just nu också drabbas av stora besparingskrav.

För att hjälpa till attt lösa denna utmaning vill vi därför pröva något nytt. Genom att erbjuda alla våra utbildningar digitalt kan vi minska våra kostnader och samtidigt erbjuda samma högkvalitativa utbildningar som tidigare till mer primärvårdsanpassade priser. På detta sätt hoppas vi kunna bidra till en fortsatt välfungerande primärvård!

Har du gått en av våra utbildningar?

Här kan du ladda hem åhörarkopior och utbildningsmaterial.


Från bloggen