Arbetsmaterial för KBT-behandling

En stor del av vår tid lägger vi på medverkan i olika lokala och regionala utvecklingsprojekt. Under åren 2018-2021 medverkade vi i projektet DIGGA-hälsocentral som var ett samarbetsprojekt mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare.

Projektet var en del av en större vision att göra Sverige till världsledande inom digital vård till år 2025 och syftade till att förbättra och effektivisera vårdtjänster genom att testa och införa nya digitala arbetssätt inom primärvården. Genom att anta mottot ”Digitalt när det går, fysiskt när det behövs”, utforskade projektet nya vägar för att erbjuda patientsäker och kostnadseffektiv vård.

Kostnadsfritt digitalt behandlingsmaterial

En del av projektet innefattade utveckling av digitalt behandlingsmaterial för KBT och som en del av visionen att förbättra vården i hela Sverige är detta material fritt tillgängligt för alla att använda utan kostnad.

​Allmänna metoder

​Depression och Nedstämdhet

Oro och GAD

​Ångest och fobier

Hälsoångest

Paniksyndrom

​Social ångest

​Specifik fobi

​Stress och utmattning

​Sömnproblem

​Tvångssyndrom

Om materialet:

Materialet är fritt att använda i behandlingsarbete i vården.
Huvudförfattare till materialet är Maja Andersson, Mattias Myrälf och Mikael Backlund mfl.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 27 december, 2023