Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – kostnadsfri workshop

9 juni 2021 kl 15:00-17:00 online via Zoom

Saknar ni länken?

Har ni inte fått länken till dagens utbildning så hittar ni den här:

https://us02web.zoom.us/j/81748969733?pwd=WXNJUFlnTEtnM29vWVhKS0d1eXZuQT09

Innehåll

PTSD är en vanligt förekommande diagnos som ofta medför svårt psykisk lidande och en förhöjd suicidrisk för de som drabbats. Livtidsprevalensen i Sverige uppskattas till över fem procent men kan vara ännu högre då diagnosen ofta missas av vården. En anledning kan vara att många patienter med PTSD undviker att berätta om vad de varit med om, utan istället söker hjälp för andra närliggande problem.

PTSD är också ett problemområde där många, vanligtvis skickliga, behandlare känner sig osäkra på att behandla.

Så trots att det både finns bra metoder för att hjälpa patienter med PTSD är det många patienter som varken upptäcks eller som sedan erbjuds behandling.

Målet med denna korta workshop är att lära ut hur vi med evidensbaserade metoder kan upptäcka, bedöma och behandla patienter med PTSD i primärvården.

Innehåll

 • Hur kan vi förstå PTSD utifrån ett psykologiskt perspektiv?
  • Emotionell bearbetningsterori
 • Hur kan vi upptäcka trauma och PTSD i primärvården?
  • Vanliga symtom vid PTSD
  • Användbara screeningfrågor för primärvård
 • Hur kan vi bedöma trauma och PTSD i primärvården?
  • Diagnoskriterier och bedömningsrutiner
  • Viktiga bedömningspunkter
  • Differentialdiagnostik
  • Lämpliga skattningsskalor
 • Hur kan vi behandla trauma och PTSD i primärvården?
  • Psykologisk första hjälpen och psykopedagogiska interventioner
  • Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD
 • Hur kan vi utvärdera våra behandlingsinsatser?
  • Metoder för utvärdering

Målet är att du i workshopen ska:

 • Få en ökad förståelse för PTSD och hur denna problematik kan visa sig hos dina patienter
 • Vara bättre på att upptäcka och bedöma trauma och PTSD
 • Veta hur du med evidensbaserade metoder kan hjälpa och behandla patienter med PTSD i primärvården
 • Veta hur du kan utvärdera dina behandlingsinsatser

Förberedelser

Inför workshopen är det bra om du är läser för om emotionell bearbetningsteori, som är den grundteori som behandlingen utgår från. Antingen genom att läsa de inledande kapitlen i terapeutmanualerna för Prolonged exposure (PE) eller Written exposure therapy (WET). En fin sammanfattning hittar du även här.

Praktisk information

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i KBT och arbetar i primärvården.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog

Kurskostnad

Kostnadsfritt.

Datum & tid

Onsdag 9 juni 2021 kl 15:00-17:00 via Zoom

Anmälan:

Sista anmälningsdag är 2 juni. Observera att antalet platser är begränsat så även om workshop är kostnadsfri vill vi att du enbart anmäler dig om du har möjlighet att delta!

Vi kommer att skicka ut en länk till utbildningen dagen innan workshopen så har du inte fått en länk innan får du gärna kolla i skräppostkorgen eller höra av dig till oss!

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94