Handledning av psykosociala team

Vi hjälper behandlare primärvårdsanpassa psykologisk behandling.

Handledning i primärvårdsanpassad psykologisk behandling baserat på KBT

Vill du ha hjälp att utvecklas som behandlare i primärvården? Vi erbjuder kontextanpassad handledning i KBT, ACT och FACT.

Klinisk handledning i primärvårdsanpassad psykologisk behandling

Vi erbjuder speciellt anpassade handledningsinsatser för dig som arbetar i primärvården. Ett högt patienttryck och stora krav på tillgänglighet gör att vi behöver anpassa våra behandlingar till primärvårdskontexten. Samtidigt vill vi kunna erbjuda kvalitativa evidensbaserade behandlingar till våra patienter och också göra detta på ett sätt så att vi som behandlare trivs med vårt arbete.

Vi hjälper dig anpassa och utarbeta dina arbetssätt så de passar både dig och dina patienter!

Organisationshandledning för primärvårdsmottagningar

Vi hjälper vårdcentraler och andra mottagningen att utveckla sitt arbete med patienter med psykisk ohälsa.

  • Övergripande planering av mottagningens arbete
  • Utveckling av triagering och patientflöden
  • Utformning av gruppbehandlingar och “snabbspår”
  • Utvärdering av patientarbete och ständiga förbättringar

Videohandledning

Nu erbjuder vi handledning via videolänk för psykosociala mottagningar som önskar utveckla sitt arbete med psykologisk behandling i primärvården.

Öppna kostnadsfria utbildningar online ingår i handledningen

Primärvårdens speciella förutsättningar kräver ofta att vi behöver “primärvårdsanpassa” våra psykologiska behandlingsmetoder. Detta kan vara en ganska stor utmaning, särskilt för personal som inte tidigare arbetat på exempelvis en vårdcentral eller ungdomsmottagning.

För att underlätta denna omställning erbjuder vi ett antal utbildningar i psykologiska behandlingsmetoder online som riktar sig till vårdpersonal (psykologer, kuratorer, beteendevetare, terapeuter, psykiatrisjuksköterskor mm) som arbetar med psykologiska behandlingsmetoder psykisk ohälsa inom primärvården och första linjen.

Onlineutbildningarna är öppna för alla men kostnadsfria för vårdpersonal som deltar i handledning .

Utbildningarna hålls återkommande varje år!

Utbildningar som ingår just nu:

Tankar om handledning