Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD inkl WET

21 oktober 2024 kl 9:00-16:00 online

Välkommen till en heldagsutbildning i primärvårdsanpassad KBT för PTSD inkl WET

PTSD är en diagnos som ofta medför svårt psykisk lidande och en förhöjd suicidrisk för de som drabbats. Livstidsprevalensen i Sverige uppskattas till över fem procent men trots att det finns effektiva behandlingsmetoder så är det få patienter som får tillgång till dessa. En av anledningarna kan vara att många behandlingar för PTSD ofta upplevs krävande, dels tidsmässigt men framförallt känslomässigt både för de patienter som ska berätta om sina trauman och för de behandlare som ska lyssna.

PTSD är också ett problemområde där många, vanligtvis skickliga, behandlare känner sig osäkra på att behandla. Många av de behandlingsmetoder som finns är inte heller anpassade till primärvårdens förutsättningar. Ny forskning har dock öppnat upp nya möjligheter att med enklare metoder hjälpa patienter som som upplevt trauma och lider av PTSD. Ett bra exempel på en sådan evidensbaserad behandlingsmetod är Written Exposure Therapy (WET) som är utformad för att vara enklare att genomföra genom att patienterna istället för att berätta om sitt trauma får skriva om det. WET har i flertalet studier visat sig vara lika effektiv som liknande längre terapier och samtidigt visar forskningen att andelen avhopp är betydligt lägre och att metoden ofta uppfattas enklare för de behandlare som genomför den.

Innehåll

I workshopen får du lära dig hur du praktiskt kan arbeta med patienter med trauma och PTSD i primärvården från första möte till avslutad kontakt. I utbildningen så kommer du även att få lära dig den teoretiska grund som behövs för att genomföra en behandling.

Målet är att du efter utbildningen ska:

  • Ha en ökad förståelse för PTSD och hur denna problematik kan visa sig hos dina patienter
  • Vara bättre på att upptäcka och bedöma trauma och PTSD
  • Veta hur du med evidensbaserade metoder kan hjälpa och behandla patienter med PTSD i primärvården
  • Veta hur du, session för session, genomför en WET behandling
  • Ha strategier för hur du kan hantera olika utmaningar som kan uppkomma i behandlingen
  • Känna dig trygg i att använda metoden, både vid fysiska besök men också via video
  • Veta hur du kan utvärdera dina behandlingsinsatser

Praktisk information

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i KBT och arbetar i primärvården.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog

Kurskostnad

900 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format.

Datum & tid

21 oktober 2024 kl 9:00-16:00 – online via Zoom

Anmälan:

Sista anmälningsdag 13 oktober 2024. Observera att anmälan är bindande. Anmälan görs via kontaktformuläret nedanför.

Är du student ange “student” i rutan övrigt för studentrabatt 60%. (450kr inkl moms).

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Agenda

Förmiddag kl 9:00-12:00

Hur kan vi bemöta och bedöma trauma och PTSD i primärvården?
Vanliga symtom vid PTSD
Användbara screeningfrågor för primärvård

Hur kan vi bemöta och bedöma trauma och PTSD i primärvården?
Viktiga bedömningspunkter, skattningsskalor och differentialdiagnostik
Teoretiska förklaringsmodeller inkl emotionell bearbetningsteori och inhibitory learning theory
Problemkonceptualisering utifrån beteendeanalys inför behandling med bla WET
Psykologisk första hjälpen och psykopedagogiska interventioner


Eftermiddag kl 13:00-16:00

Hur kan vi behandla trauma och PTSD i primärvården?
Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD inkl en grundlig genomgång av WET (Written Exposure Therapy)
Hur kan vi utvärdera våra behandlingsinsatser?
Metoder för utvärdering