Konverteringsnyckel för psykolog/socionom besök i primärvården i Stockholm/Uppsala 2021

Stockholms primärvård har tidigare haft ett ersättningssystem där lönekostnaden för psykologer och socionomer helt täcktes av den rörliga besöksersättningen. Detta gjorde det enkelt för vårdcentralerna att satsa på arbete med psykisk ohälsa och räkna på en budget, eftersom vårcentralen gått ”plus” på varje besök!

Nu kommer dock ersättningssystemet förändrats till att minska den rörliga besöksersättningen och istället öka ersättningen per listad patient. Detta kan göra det lite mer komplicerat att räkna på en budget och minska incitamentet att satsa på arbete med psykisk ohälsa – eftersom vårdcentralen nu plötsligt går ”back” på varje besök.

För att få budgeten att gå runt behöver man nu tänka på ett litet annorlunda sätt. Målet kan inte längre vara att tjäna pengar (och gå plus) genom att göra många besök – utan istället att spara pengar genom att göra ”rätt” besök.

I praktiken handlar det om att ställa om patientarbetet och ersätta dyra läkarbesök med billigare besök hos andra yrkesgrupper – och på så spara pengar! Detta är också något som Region Stockholm anger som Mål och strategisk inriktning för primärvården 2019-2025
där man vill skapa incitament för något man kallar ”BEON”. BEON står för ”Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå” och handlar om just det, att rätt yrkesgrupp ska göra just det dom är bäst på!

Hur kan vi räkna ut en budget för BEON?

Detta kan vara lite svårt att räkna på – så här är ett enkel ”konverteringsnyckel” som man kan använda för att räkna på och planera arbetet med BEON på vårdcentralen.

Vill du anpassa sifforna till din verksamhet kan du ladda hem kalkylarket här – eller kopiera detta Google Kalkylark!

 

Hur sparar man resurser med BEON?

Genom att arbeta med BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå) och låta rätt yrkesgrupp träffa rätt patienten kan vi spara resurser.

Istället för att låta patienter med psykisk ohälsa träffa läkare en gång kan vi låta patienten träffa en psykolog eller kurator flera gånger. Vi sparar pengar på detta förutsatt att:

1. Patienten ej går till läkare samtidigt

2. Det genomsnittliga antalet besök per patient inte tillsammans har en högre ”kapiteringskostnad” än vad de ersatta läkarbesöken skulle ha kostat. Om konverteringsnyckeln (se tabellen nedan) visar att 1 läkarbesök kostar lika mycket från kapiteringen som 6 psykologbesök  – så går vi ”plus” på patienter som träffar psykologen 4 gånger om alternativet var att patienten fick träffa en läkare 1 gång, men vi går ”back” på patienter som patienten träffar psykologen 8 gånger om alternativet var att träffa en läkare 1 gång… Dock är det det genomsnittliga antalet besök som räknas – då det ibland behövs en längre behandling för att undvika ett samtidigt läkarbesök.

Vi kan även spara pengar på att låta andra yrkesgrupper förbereda besök hos läkare så vi kan korta tiden för dessa. Exempelvis genom att psykologer förbereder underlag för sjukskrivning (genom att kartlägga och dokumentera patientens funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar inför läkarbesöket)

 

Detta var lite korta tankar om hur vi praktiskt kan tänka kring vårrdcentralens ekonomi när vi arbetar med BEON. Nedan är ett exempel på hur en ”konverteringsnyckel” kan se ut:

Konverteringsnyckel


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 4 december, 2020