Behandla mardrömmar med Imagery Rehersal Therapy

Imagery Rehersal Therapy (IRT) är en behandlingsmetod för patienter som lider av återkommande mardrömmar utan tydlig anledning.

Här är ett behandlingsupplägg som bygger på manualen ”Clinical Management of Cronic Nightmares: Imagery Rehersal Therapy” som utgår från forskning kring metodersom kan hjälpa människor hantera återkommande mardrömar.

https://sites.google.com/view/mardromsbehandling/

Arbetsmaterialet delas under en Creative Commons licens och är fri att använda!


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 1 juni, 2022