PTP-program – Om primärvården

Det första uppdraget handlar om att bättre förstå primärvårdens uppdrag och de utmaningar som vi arbetar med.

Kopiera nedanstående frågor till ett dokument och svara direkt i dokumentet under varje fråga! (Kom ihåg att inga av dessa uppgifter kommer ge några betyg – så det viktigaste är inte att skriva välformulerade svar – utan det du lär dig!)

1. Historisk bakgrund – från provinsialläkare till primärvård

För att bättre förstå den svenska primärvårdens roll i samhället kan det vara bra att känna till något om dess historia

 • Gör en kort sammanfattning i punktform hur primärvården har utvecklats till den är idag, från provinsialläkartiden, via husläkare till dagens arbete med primärvårdstriage

2. Hälso och sjukvårdslagen

Primärvårdens arbete definieras av bla. hälso och sjukvårdslagen som sedan Landstingen/Regionerna utgår från när de sätter ramar för hur vården ska organiseras.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag_sfs-2017-30

 • Vilken uppgift ska primärvården ha enligt HoS?
 • Vilka patientgrupper ska primärvården hjälpa enligt HoS?
 • Vilka patienter tillhör enligt HoS inte primärvården?

3. Vårdgarantin

Läs om vårdgarantin och reflektera kring nedanstående frågor.

https://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/

 • Vad innebär vårdgarantin?
 • På vilket sätt stödjer den nya vårdgarantin arbetet med “primärvårdstriage”?
 • Om vi ska uppfylla vårdgarantin för patienter med psykisk ohälsa. Hur många patienter innebär detta i praktiken att vi behöver kunna träffa per vecka? Samla in statistik på er vårdcentral och jämför med kollegor på andra vårdcentraler!
 • Hur påverkar vårdgarantin vårdcentralens arbete? Ge några konkreta exempel från olika yrkesgrupper på vårdcentralen.

4. Region Uppsalas vision för primärvården

Läs rapporten nedan och punkta ned dina svar och reflektioner på frågorna.

http://www.lul.se/Global/LLK/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavd/Slutrapport%20m%C3%A5lbild%20prim%C3%A4rv%C3%A5rd%20Region%20Uppsala.pdf

 • Vad är landstingets målbild för primärvården?
 • Vilka stora framtidsutmaningar har vården i allmänhet och primärvården i synnerhet framför sig?
 • Vad innebär närhet i vården, ge några olika exempel?
 • Vilka fokusområden har landstinget satt upp för att uppnå målbilden?
 • Vilka angreppssätt är användbara för att leda och driva utveckling i komplexitet enligt Klara Broryd Palmberg?
 • Ge minst fem konkreta förslag på hur vi kan vara med och bidra till att landstingets målbild uppfylls!

 

Lycka till med uppgifterna och får du några frågor – tveka inte att höra av er till mig!

/Mattias Myrälf


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 6 september, 2019