PTP-program – Om beteendeanalys del 2

Här kommer några fler frågor om beteendeanalys. Kopiera in frågorna i ett eget dokument och skriv ett kort svar i punktform under varje fråga. Tänk på att alltid avidentifiera alla exempel från ditt eget kliniska arbete.

Mer om inlärning

 • Vad är stimuluskontroll?
 • Vad är diskrimination och varför är denna förmåga viktig?
 • Vad innebär diskriminativt stimuli?
 • Varför vill vi gärna att patienter ska komma i kontakt med naturligt förekommande förstärkare i de livssituationer där ett visst beteende ska användas. Hur kan vi göra detta? Ge gärna ett kliniskt exempel?
 • Vad innebär modellinlärning?
 • Vad innebär regelstyrda beteenden?
 • Vad innebär pliance (fogning), tracking (spårning) och augmentals (vidning)? Ge några kliniska exempel på vart och ett av dessa.

Relationsinramningsteorin

 • Vad innebär relationsinramningsteorin?
 • Ge några avidentifierade exempel på relationsramar som du stött på i ditt kliniska arbete?
 • Vad innebär arbiträrt applicerabara relationsresponser?
 • Vad är kognitiv fusion?
 • Vad innebär upplevelsmässigt undvikande?
 • Vad innebär begreppet kausal illusion? Ge ett kliniskt exempel på denna typ av cirkelresonemang.

Verbala beteenden och förändringsarbete

 • Hur kan patienter förändra sina beteenden med hjälp av beteendeanalys?
 • Hur kan reflekterande frågor göra att patienter förändrar sina beteenden? Förklara i beteendeanalytiska termer.
 • Varför bör vi under en terapi arbeta med att förstärka patientens egna metoder för själviakttagelser? Hur kan vi göra detta?
 • Hur kan vi arbeta med mål i terapi?
 • Finns det några risker med att arbeta med långsiktiga mål?
 • Vad innebär värderingar? Ge några konkreta exempel på hur vi kan arbeta med värderingar.
 • Hur kan värderingar hjälpa patienter att förändra sina beteenden? Förklara gärna i beteendeanalytiska termer.
 • Vad innebär metaforer och hur kan dessa vara användbara i terapi? Ge några exempel på metaforer du använt i dina behandlingar.
 • Inom frikyrkan använder man ofta begreppet WWJD (What Would Jesus Do). Hur kan detta hjälpa människor förändra beteenden, förklara gärna med beteendeanalytiska termer? Hur kan vi “översätta” detta i våra egna terapier med patienter som kanske inte är troende?

Några konkreta metoder för beteendeförändring

 • Vad innebär ett beteendekontrakt/beteendeplan och vad bör ett sådant innehålla?
 • Varför är det viktigt att patienten själv är aktiv i formandet av sitt beteendekontrakt/beteendeplan?
 • Vad innebär exponering? Hur bör vi tänka när vi utformar en exponering?
 • Hur kan vi tänka kring kognitioner under en exponering?
 • Vad innebär responsprevention?
 • Vad innebär responsutvidning?
 • Vad är betendeaktivering och hur fungerar denna metod utifrån beteendeanalys?
 • Hur kan inre beteenden “störa” en beteendeaktivering och hur kan vi uppmärksamma och hantera detta i en terapi?

 

Lycka till!


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 8 september, 2019