När du inte vet vad du ska göra – återvänd till nuet

Som terapeut (och som människa) händer det alltsom oftast att man ställs inför en situation där man verkligen inte vet vad man ska göra. Det kan handla om svåra problem som verkar sakna lösning, om starka obehagliga känslor som får oss ut balans eller om andra mer diffusa problem som varken jag eller min klient får någon rätsida på. I dessa lägen är det lätt att känna hopplöshet och tvivel och att tankar som ”Vad tusan ska jag göra nu?”, ”Vad håller jag egentligen på med!” och ”Fungerar verkligen den här behandlingen?” börjar dyka upp. Åtminstone hos mig.

I dessa lägen brukar jag minnas ett råd jag fick under en workshop med bl.a Kirk Strosahl. ”När du inte vet vad du ska göra återvänd till nuet.”

Det är nog ett av de bästa råd jag fått. Att i svåra stunder bara stanna upp och tillåta sig själv att uppleva just det här stunden, oavsett vilket innehåll ögonblicket bär med sig, kan ge en erfarenhet som gör det lättare att gå vidare. Oavsett om vi lyckas hitta någon lösning eller inte. För ofta kanske det är just det som är det verkliga problemet. Att vi kämpar med något som inte går att lösa! Åtminstone inte här och nu. Och att då öva sig på att uppleva nuet blir en konkret övning i acceptans som hjälper oss att skifta fokus mot saker vi faktiskt kan göra något åt.

Dessutom hjälper det mig som terapeut att släppa orimliga krav jag som jag kanske omedvetet ställt på mig själv. Inte heller jag som terapeut behöver kunna lösa allt.

Förvånansvärt ofta är det just sådana här upplevelser som klienter återvänder till när de summerar vad de lärt sig vid behandlingens slut. Att alla svårigheter inte behöver rättas till och suddas ut. Ibland räcker det med att veta att det svåra blir lättare att om man bär det ett steg i taget.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 28 februari, 2013