ACT-frågor från hexaflexen

Acceptans

Hur känns det just nu?
Kan det få vara så en stund?

Defusion

– Så du tänker att du…
– Så nu fick du en tanke om…
– Är det här en hjälpsam tanke?
– Så vad är det din hjärna tänker då?
– Var har du lärt dig att tänka så?
– Var kommer den tanken ifrån?
– Du är inte dina tankar, du är den som får dina tankar?

Medveten närvaro

– Om vi stannar här, vad händer…
– Vad hände där?

(NUA)

Jag-som-kontext

– Om du skulle se dig själv utifrån just nu?
– Lägger du märke till att du just nu…
– Vem är du som upplever allt det här?

Värderingar

Vad är viktigt för dig?
– Vad vill du fylla ditt liv med?
– Vad vill du ägna din tid åt?

Ändamålsenligt handlande

– Vad gör du när du mår bra?
– Hur skulle du kunna nå dit?
– Vad skulle nästa steg vara…
– Om du hade mindre X, vad skulle du göra då?


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 15 maj, 2024