Vad är ACT?

ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Målet i en ACT behandling är att lära klienten olika strategier för att både acceptera de saker i livet som inte går att påverka men också försöka hjälpa klienten att förändra det som faktiskt går att förändra och ta steg i riktning mot det som är viktigt och värdefullt.

En grundprincip i ACT är att det är människans impuls att undvika obehag som ofta är det som ställer till problem. En person som är rädd för hundar kanske slutar gå ut, en person som får en panikattack på bussen kanske slutar att åka buss och en person med social fobi kanske slutar att träffa sina vänner.

Mycket av de problem vi människor brottas med kommer alltså av att vi har lärt oss hantera svårigheter på ett sätt som visserligen hjälper oss på kort sikt, men kanske inte på lite längre sikt. Är man rädd för hundar kan man undvika risken att stöta på en hund genom att alltid stanna hemma. Det gör att man undviker risken att bli rädd, men samtidigt gör det att livet blir begränsat.

Men allt vi lärt oss går att lära om! En central behandlingskomponent i ACT är därför att patienten ska våga möta det våra rädslor och på så vis, steg för steg, börja närma sig värdefulla områden i livet som klienten tidigare undvikit.

Psykologisk flexibilitet

Steven Hayes, en av grundarna till ACT, beskriver ACT utifrån sina egna erfarenheter.

Innehåll