Mätinstrument för ACT

Detta är en förteckning över validerade mätinstrument på svenska för klinisk utvärdering eller forskning som är relevanta för ACT.

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ)

Testet är utvecklat av Hayes m.fl. och har ursprungligen 10 frågor. Finns även i en förkortad version med 6 frågor av Tobias Lundgren och Thomas Parling vid Uppsala Universitet.

Referenser:

 • Tobias Lundgren & Thomas Parling (2016): Swedish Acceptance and Action Questionnaire (SAAQ): a psychometric evaluation, Cognitive Behaviour Therapy.
 • Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. C., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T. and Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire – II: A revised measure of psychological flexibility and acceptance. Behavior Therapy, 42, 676-688.
 • Hayes S.C., Strosahl K.D., Wilson K.G., Bissett R.T., Pistorello J., Toarmino D., Polusny M.A., Dykstra T.A., Batten S.V., Bergan J., Stewart S.H., Zvolensky M.J., Eifert G.H., Bond F.W., Forsyth J.P., Karekla M, McCurry SM. Measuring experiential avoidance: a preliminary test of a working model. The Psychological Record 2004;54:553–78.

Avoidance Questionnaire for Youth (AFQ-Y)

Testet är framtaget för ungdomar 12-18 år och mäter ”psykologisk inflexibilitet” (eller motsatsen ”psykologisk flexibilitet” om man vänder på skalan). Fungerar även bra för vuxna. Finns i en kortare version, AFQ-Y8, samt en längre version, AFQ-Y17. Båda är validerade för svenska förhållanden. Enligt artikeln nedan är den kortare versionen AFQ-Y8 att föredra.

Referenser:

 • Livheim, F., Tengström, A., Bond, F. W., Gerhard Andersson, G., Dahl, J. & Rosendahl, I. (2016). Psychometric Properties of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: A Psychological Measure of Psychological Inflexibility in youth, Journal of Contextual Behavioral Science, Available online 19 April 2016, ISSN 2212-1447. 

Bull’s Eye Values Survey (BEVS)

Testet är utvecklat av Tobias Lundgren m fl. 

Referenser:

 • Lundgren, T., Luoma, J.B., Dahl, J., Strosahl, K., Melin, L. (2012). The Bull’s-Eye Values Survey: A Psychometric Evaluation. Cognitive and Behavioral Practice, 19, 518-526. 

Chronic Pain Acceptance Questionnarie (CPAQ)

Testet avser att mäta acceptans av långvarig smärta och innehåller två skalor: Activities engagement och Pain willingness. Testet är utvecklat av Lance McCracken m.fl. och den svenska versionen är översatt av Rikard Wiksell m.fl.

Referenser:

 • Wicksell RK, Olsson GL & Melin L . (2009) The Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ)-further validation including a confirmatory factor analysis and a comparison with the Tampa Scale of Kinesiophobia. European Journal of Pain, 13, 760–768.
 • McCracken, L.M., Vowles, K.E. & Eccleston, C. (2004). Acceptance of chronic pain: component analysis and a revised assessment method. Pain, 107, 159-66.

8-Item Chronic Pain Acceptance Questionnarie (CPAQ-8)

Testet är utvecklad av Graciela Rovner m.fl, vid Göteborgs Universitet.

Referenser:

Rovner, G.; Årestedt, K.; Gerdle, B.; Börsbo, B. & McCracken, LM, (2013). Psychometric properties of the 8-item Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ – 8) in a Swedish Chronic Pain Cohort. Journal of Rehabilitation Medicine. 45: 00–00.

Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS)

Testet mäter psykologisk inflexibilitet vid smärttillstånd och är utvecklat av Rikard Wiksell m.fl. vid Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling, Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Referenser:

 • Wicksell RK, Ahlqvist J, Bring A, Melin L, Olsson GL. Can exposure and acceptance strategies improve functioning and life satisfaction in people with chronic pain and whiplash-associated disorders (WAD)? A randomized controlled trial. Cognitive Behavior Therapy 2008;37(3):169- 182.
 • Wicksell RK, Lekander M, Sorjonen K, Olsson GL. The Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS) – statistical properties and model fit of an instrument to assess change processes in pain related disability. European Journal of Pain in press.
 • Wicksell RK, Olsson GL, Hayes SC. Psychological flexibility as a mediator of improvement in Acceptance and Commitment Therapy for patients with chronic pain following whiplash. Eur J Pain in press.
 • Wicksell RK, Renofalt J, Olsson GL, Bond FW, Melin L. Avoidance and cognitive fusion-central components in pain related disability? Development and preliminary validation of the Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS). European Journal of Pain 2008;12(4):491-500.

Voices Acceptance and Action Scale (VAAS)

Testet mäter acceptansbaserade attityder till rösthallucinationer och är utvecklad av David Copolov m.fl. Den svenska översättningen är gjord av Mårten Tyrberg, vid Psykosmottagningen Öster, Västmanlands Sjukhus, tillsammans med Sandra Bates och Tobias Lundgren.

Referenser:

 • Shawyer, F., Ratcliff, K., Mackinnon, A., Farhall, J., Hayes, S. C., & Copolov, D. (2007). The voices acceptance and action scale (VAAS): Pilot data. Journal of Clinical Psychology, 63(6), 593–606.

Weight Acceptance and Action Questionnarie (AAQ-W)

Testet mäter acceptans vid övervikt är utvecklat av Jason Lillis och den svenska översättningen är gjord av Sandra Weineland och Lotta Fornwall. 

Referenser:

 • Weineland, S., Lillis, J., & Dahl, J. (in press). Measuring experiential avoidance in a bariatric surgery population‚ psychometric properties of AAQ-W. Obesity Research & Clinical Practice. doi: 10.1016/j.orcp.2012.06.002
 • Lillis, J., & Hayes, S. C. (2008). Measuring avoidance and inflexibility in weight related problems. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 4, 348-354.

Work Acceptance and Action Questionnaire (WAAQ)

Testet är utvecklat av Frank Bond. Den svenska översättningen är gjord av Rikard Wiksell m.fl. vid Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling, Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024