Medveten närvaro

Medveten närvaro, även känd som mindfulness, är en av grundprocesserna i psykologisk flexibilitet. Den innefattar att medvetet och utan att döma vara närvarande i nuet, vilket hjälper individer att bättre hantera sina tankar och känslor.

Vad är medveten närvaro?

Medveten närvaro handlar om att uppmärksamma nuet och uppleva det fullt ut, utan att fastna i att döma eller värdera det vi upplever. Det är en färdighet som kan utvecklas genom övning och som hjälper oss att observera våra tankar och känslor utan att identifiera oss med dem.

Varför är medveten närvaro viktig i ACT?

  1. Distans till tankar: Genom medveten närvaro lär sig patienter att betrakta sina tankar som just tankar, inte som absoluta sanningar. Detta minskar risken för att de fastnar i negativa tankebanor.
  2. Hantering av svåra känslor: Medveten närvaro underlättar hanteringen av svåra känslor genom att öka medvetenheten och acceptansen av dem, istället för att undvika eller bekämpa dem.
  3. Ökad närvaro i livet: Genom att öva på medveten närvaro kan patienter uppleva större närvaro och uppskattning av nuet, vilket kan bidra till ökat välbefinnande och livskvalitet.

Hur kan medveten närvaro användas i ACT?

  1. Övningar: Medveten närvaro tränas genom olika övningar som fokuserar på andning, kroppsscanning, medveten lyssning och medvetenhet om nuvarande ögonblick.
  2. Daglig användning: Uppmuntra patienter att integrera medveten närvaro i sin dagliga rutin, som att äta medvetet eller gå medvetet.
  3. Koppling till övriga processer: Hjälp patienter att se hur medveten närvaro kan stödja arbetet med övriga processer i hexaflexen, Exempelvis att leva i linje med sina värderingar och mål.

Exempel på övning: Medveten andning

  1. Be patienten att sitta bekvämt med stängda ögon.
  2. Uppmana dem att fokusera på sin andning, uppmärksamma hur luften rör sig in och ut.
  3. Om tankar dyker upp, observera dem utan att döma och återgå till andningen.
  4. Övningen kan pågå i några minuter och är ett effektivt sätt att öva medveten närvaro.

Sammanfattning

Medveten närvaro i ACT är en användbar metod för att hantera tankar och känslor på ett hjälpsamt sätt. Genom regelbunden övning kan patienter utveckla en djupare förståelse och acceptans av sina inre upplevelser, vilket kan leda till positiva förändringar i deras liv.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024