Sex grundprocesser i ACT

Psykologisk flexibilitet delas upp i sex grundprocesser.

Öppenhet

Öppenhet består av grundprocesserna Acceptans och Defusion.

Acceptans

Acceptans handlar om att ha och stå ut med obehag och om villighet att uppleva inre upplevelser utan att försöka kontrollera och förändra dem.

Defusion

Defusion (eller kognitiv frikoppling som det också kallas) utgår från att tankar kan påverkar oss och kan begränsa våra valmöjligheter. Defusion handlar om att förändra funktionen av våra tankar. Istället för att tolka ord och tankar som bokstavliga sanningar kan vi se dem för vad de egentligen är, nämligen ord och tankar och inga sanningar.

Närvaro

Närvaro består av Medveten närvaro och Jag-som-kontext

Medveten närvaro

Medveten närvaro handlar om att vara koncentrerat uppmärksam på nuet och om att lära sig observera egna upplevelser och tankar utan att försöka värdera, döma eller försöka förändra dem.

Jag-som-kontext

Jag-som-kontext handlar om att se sig själv som en arena för erfarenheter. Syftet är att utveckla en känsla av att vara observatörer till sina egna inre upplevelser, på samma sätt som vi kan observera yttre händelser oberoende av vad den specifika upplevelsen är.

Engagemang

Engagemang består av  processerna Värderingar och Ändamålsenligt handlande.

Värderad riktning

Värderad riktning innebär att vara medveten om vad som är viktigt i livet och vilken ”riktning” vi vill gå i livet.

Ändamålsenligt handlande

Ändamålsenligt handlande innebär att utföra beteenden som leder oss i vår värderade riktning.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024