Vad är FACT?

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) är en transdiagnostisk behandlingsmetod som bygger på samma grundprinciper som Acceptance and Commitment ­ Therapy (ACT).

Kortfattat består en behandling av följande fyra steg:

  • Fokusera på ohjälpsamt undvikande
  • Acceptera nuet och det du upplever
  • Välj väg baserat på personliga värden
  • Ta steg mot det som är viktigt för dig

Vad skiljer FACT från ”vanlig” ACT?

Egentligen inte så mycket förutom att FACT är mer ”fokuserad”. Med det menas att man direkt riktar in sig på det problem som patienten kommer med istället för att låta patienten arbeta sig igenom ett helt behandlingsprogram.

Hur går en FACT behandling till?

En FACT behandling består vanligtvis av ett till fem 20- till 30-minutersbesök där syftet är att hjälpa klienten att göra små genomförbara förändringar som kan öka personens livskvalitet och funktionsnivå.

I FACT utgår man från att de flesta människor med rätt färdigheter har förmågan att hantera de svårigheter som livet innebär. Målet i behandlingen är därför inte att klienten nödvändigtvis ska bli av med sina oönskade och plågsamma upplevelser och obehag. Istället försöker man i behandlingen med hjälp av acceptansstrategier och medveten närvaro förändra klientens förhållningssätt till dessa upplevelser så att klienten bättre kan ta kontroll över sitt liv och skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 28 december, 2023