Psykologisk flexibilitet

Målet i en ACT behandling är att lära sig uppleva verkligheten precis som den är och samtidigt våga ta steg i en riktning mot det som är värdefull för mig som människa. Denna förmåga kallas inom ACT för psykologisk flexibilitet.

Psykologisk flexibilitet innebär alltså att kunna handla ändamålsenligt i linje med sina värderingar, i närvaro av jobbiga tankar, ångest eller smärta.

Upplevelsemässigt undvikande

Motsatsen till psykologisk flexibilitet kallas upplevelsemässigt undvikande (experiential avoidance). Det innebär att man är ovillig att komma i kontakt med inre upplevelser (t.ex. kroppsliga sensationer, tankar och känslor) och att man gör saker för att försöka undvika, undfly eller förändra upplevelsen.

Tre delar av psykologisk flexibilitet

Psykologisk flexibilitet kan delas upp i tre olika delarområden.

Öppenhet

Öppenhet handlar om att kunna acceptera och stå ut med obehagliga inre uppelvelser utan att försöka kontrollera eller förändra dem. Den handlar även om att förhålla sig flexibelt till det vi tänker om oss själva och andra och se tankar för vad de egentligen är, nämligen ord vi tänker i våra huvuden och inte sanningar om hur världen faktiskt är.

Närvaro

Närvaro handlar om att vara medvetet uppmärksam på nuet och om att lära sig observera sina egna upplevelser och tankar utan att försöka värdera, döma eller försöka förändra dem. Närvaro handlar även om att kunna ta perspektiv på sig själva och bli uppmärksam på hur det vi upplever som “jag” observerar våra egna inre upplevelser ungefär på samma sätt som vi observerar alla yttre händelser som händer utanför oss själva.

Engagemang

Engagemang handlar både om att veta sina grundläggande värderingar men också att vi har förmågan att utföra handlingar som leder oss i vår värderade riktning.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024