Ny studie om kroppsuppfattning och acceptans

På KI har man dragit igång ett studie som heter ”sBody Project” som syftar till att hjälpa unga tjejer att bli medvetna om sina tankar, känslor och beteenden i förhållande till den egna kroppen. Målet med projektet är att deltagarna ska förstå hur samhället påverkar vår kroppsuppfattning och att de ska lära sig att acceptera sig själv och leva ett fullvärdigt liv.

Studien sker helt på distans via Google Hangouts och går till så att 5-6 tjejer och en gruppledare diskuterar och gör övningar som handlar om kroppsideal. Deltagarna i studien kan välja att vara helt anonyma eller visa sin bild i Google Hangouts. Träffarna sker en gång i veckan i fyra veckor.

Rekrytering till studien pågår för fullt så är du intresserad rekommenderas du att kolla upp projektets hemsida sBodyprojekt.se


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 11 januari, 2016