Grundutbildning i ACT online – VT2024

Här är åhörarkopior samt utbildningsmaterial till vår grundutbildning i ACT den 23-24 april 2024

Presentation

Arbetsmaterial

Boktips


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 24 april, 2024