Bild av Jürgen Howaldt

Psykologisk behandling vid psykisk ohälsa – Region Gotland HT 2018

Denna utbildning för distriktssköterskor och läkare i Region Gotland syftar till att lära dessa yrkesgrupper mer om samtalsbehandlarnas arbetssätt och ge ökad kunskap om psykisk ohälsa. Utbildningen var uppdelad i två halvdagar med distriktsköterskorna på förmiddagen och distriktsläkarna på eftermiddagen.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 16 oktober, 2018