Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – Region Kalmar 2023

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD och Written Exposure Therapy i primärvården för Region Kalmar våren 2023.

Presentation:

Skattningsskalor

Manual för WET

Manual från WHO


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 27 juli, 2023