Processbaserad terapi (PBT)

Datum för 2024 kommer snart!

Är du intresserad av vår utbildning? Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig när nya datum är bestämda!

Välkommen till en heldagsutbildning i Processbaserad terapi (PBT).

Processbaserad terapi (PBT) är INTE en ny terapimetod, utan snarare ett nytt sätt att tänka på terapi. Istället för att sträva efter att strikt följa förutbestämda protokoll och manualer, betonar PBT vikten av att förstå och förändra de underliggande bio-psyko-sociala processer som bidrar till en individs unika problematik.

PBT ger oss ett ramverk där olika terapeutiska tekniker och metoder kan integreras i ett gemensamt ramverk som låter oss välja, testa och utvärdera vilka evidensbaserade metoder som bäst gynnar en unik patient. Så istället för att du lära dig en ny behandlingsmanual varje nytt problemområde låter PBT dig utgå från de behandlingsmetoder du redan kan och sedan vid behov bygga vidare med enskilda evidensbaserade metoder du tänker kan vara hjälpssamma för den patient du har framför dig.

Under utbildningen kommer du att få lära sig grunderna i PBT och du kommer också själv att få öva på att använda PBT för att utforma och utvärdera en skräddarsydd behandling för olika fiktiva patienter. I utbildningen kommer varvas teoretiska moment och diskussioner med praktiska övningar och rollspel.

Målet är att du efter denna utbildning ska ha prövat på metoden och känna dig redo att på egen hand använda detta tankesätt i ditt eget kliniska arbete.

Innehåll

I utbildningen får du lära dig teorin bakom processbaserad terapi (PBT) och hur du praktiskt kan arbeta med metoden för att skräddarsy evidensbaserade behandlingsinsatser.

Målet är att du efter utbildningen ska:

  • Känna till de teoretiska grundprinciperna bakom PBT och ha kunskap om det vetenskapsfilosofiska ansats som metoden vilar på
  • Förstå hur evolutionära principer kan användas i psykologiskt behandlingsarbete
  • Ha kunskap om META analysen “Deathstar project”och de vanligt förekommande förändringsprocesser denna studie funnit
  • Känna till EEMM modellen (The Extended Evolutionary Meta-Model) för att skapa individuella nätverksanalys av dina patienters symtom och svårigheter
  • Kunna utforma och utvärdera en skräddarsydd och strukturerad behandling med hjälp av PBT
  • Känna till hur du kan välja ut och utvärdera evidensbaserade metoder i dina behandlingar

Praktisk information

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till alla som arbetar med psykologisk behandling. Särskilt hjälpsamt är utbildningen för dig som arbetar inom verksamheter med begränsade tidsramar som exempelvis primärvård eller företagshälsovård då metoden kan hjälpa dig utforma individanpassade och flexibla behandlingsupplägg.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog med lång erfarenhet av psykologisk behandling i primärvård.

Kurskostnad

900 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format samt intyg på genomförd utbildning.

Datum & tid

Datum för 2024 kommer snart!

Anmälan:

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Sista anmälningsdag ej bestämd. Observera att anmälan är bindande!