PS24: Framtiden för psykologisk behandling

Den 11 maj 2024 deltog jag i psykologstudenternas årliga konferens PS24. Här är åhörarkopiorna från min föreläsning om framtidens psykologiska behandling:

Hur kan vi utveckla dagens psykologi för att möta morgondagens vårdbehov? I denna föreläsning kommer jag utforska hur vi kan integrera evidensbaserade behandlingsmetoder med digitala verktyg och genuin empati för skapa en mer patientcentrerad primärvård. Jag kommer också prata om hur jag tror att du som framtida kollega har en unik möjlighet att bidra till både förnyade arbetssätt och yrkesroll.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 15 maj, 2024