PTP-handledarutbildning Växjö 2018

Hösten 2018 höll vi en utbildning för PTP-handledare som arbetade i Region Kronoberg.

Målgruppen var leg. psykolog som planerar att vara PTP-handledare, redan nu eller i framtiden.

Innehåll:

 • Regler formalia från Psykologförbundet/Socialstyrelsen
 • Handledarskapets roll
 • Psykologens roll
 • Psykologens roll som vårdutvecklare
 • Psykologer från andra länder
 • Juridik
 • Etik
 • Att hantera knepiga situationer t.ex. risk för underkännande
 • Teoretiska modeller för handledning
 • Fallbeskrivningar
 • Eget arbete och reflektion om exempelvis handledarskapets roll och betydelse

Presentation Introduktionsföreläsning


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 15 oktober, 2018