Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – HT2023

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD och Written Exposure Therapy i primärvården för Region Kalmar hösten 2023.

Presentation:

Skattningsskalor

Manual för WET

Manual från WHO


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 28 november, 2023