Introduktion till Motiverande samtal (MI)

En heldagsintroduktion till Motiverande samtal för vårdpersonal på Better Help i Stockholm. Utbildningen hölls på Gröna lund.

Presentation

Bild av Håkan Dahlström


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 28 maj, 2019