KBT i Primärvården VT2021 – online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad KBT.

Presentation

Åhörarkopior


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 3 februari, 2021