Bemöta och behandla suicidala patienter i primärvården

Datum för 2024 kommer snart!

Nu har vi skickat ut länken på er mail!

Har du inte fått länken kan du kontakta oss på info@myralf.se

Är du intresserad av vår utbildning? Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig när nya datum är bestämda!

Välkommen till en heldagsutbildning om självmordsprevention i primärvården! Denna utbildning är speciellt utformad för dig som arbetar i primärvården och vill utveckla dina kunskaper om hur du kan bemöta och hjälpa suicidala patienter.

Varje år tar över tusen personer sitt liv i Sverige. Många av dessa personer söker hjälp i primärvården, och det är därför viktigt att du som arbetar i primärvården har goda kunskaper om självmordsprevention. Genom att delta i denna utbildning kommer du att lära dig hur du kan identifiera och hantera suicidala patienter på ett effektivt och professionellt sätt.

Utbildningen kommer att innehålla praktiska verktyg och strategier för att bedöma och behandla självmordsnära patienter. Du kommer att få lära dig om riskbedömning, suicidprevention och behandlingsalternativ för suicidala patienter på primärvårdsnivå. Dessutom kommer vi att diskutera de senaste rönen inom självmordsprevention och hur de kan tillämpas i primärvården.

Genom att delta i denna utbildning hoppas vi att du ökar både din självsäkerhet och kunskap i hur du kan förbättra vården för självmordsnära patienter, både i dina egna individuella patientkontakter och i arbetet på mottagningen i stort!

Så välkommen att anmäla dig till denna utbildning om självmordsprevention i primärvården!

Innehåll

Innehållet i denna utbildning bygger på aktuell forskning och teorier kring suicidalitet och är grundad i KBT. Genom utbildningen kommer du att lära dig evidensbaserade strategier för att förebygga och behandla självmordsbeteenden.

Teoretiska och praktiska moment kommer att varvas för att ge dig en bred förståelse av ämnet, och du kommer att öva på att genomföra en suicidriskbedömning och behandla suicidala patienter på primärvårdsnivå. Dessutom kommer du att få öva på att utveckla krisplaner tillsammans med dina patienter för att hjälpa dem hantera kriser och självmordstankar.

Efter utbildningen kommer du att ha nödvändiga kunskaper och färdigheter för att hjälpa patienter i kris och förebygga självmord på primärvårdsnivå. Målet är att du som deltagare ska känna dig trygg i att hantera och stötta patienter med suicidala beteenden på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Målet är att du efter utbildningen ska:

  • Få en större förståelse för vad som kan utlösa och vidmakthålla suicidalt beteende
  • Få ökad kunskap om bedömning av suicidrisk
  • Få färdigheter att använda evidensbaserade behandlingstekniker för att hjälpa suicidala patienter
  • Ha strategier för hur du kan hantera olika utmaningar som kan uppkomma i arbetet med suicidnära patienter i primärvården
  • Känna dig tryggare i att möta suicidala patienter i primärvården

Praktisk information

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i KBT och arbetar i primärvården.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog

Kurskostnad

900 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format.

Datum & tid

9 maj 2023 kl 9:00-16:00 – via Zoom

Anmälan:

Datum för 2024 kommer snart!

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Observera att anmälan är bindande

Lämpliga förberedelser

Om du vill förbereda dig inför utbildningen rekommenderar vi att du läser kapitel 1 och 11 i boken ”Suicidala patienter”.

Har du inte tillgång till boken så har vi gjort en kort sammanfattning av dessa två kapitel som du kan ladda hem här: