Utbildning i stress och utmattningsproblematik – Region Kronoberg

Tillsammans med Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, AMK, anordnade vi en två-dagars utbildning i stress och utmattningsproblematik. Utbildningen vände sig till intresserade läkare, arbetsterapeuter, rehab-koordinatorer, psykologer och psykosociala resurser verksamma inom vårdvalet Kronoberg- primärvård.

Under utbildningens första halvdag deltog samtliga yrkesgrupper och fokus låg då på hur vi kan förstå och upptäcka stress och utmattning från ett psykologiskt perspektiv samt utifrån hur vi kan anpassa våra behandlingsinsatser i olika faser av stress och utmattning.

Eftermiddagen dag 1 och hela dag 2 handlade om hur vi kan behandla stress och utmattning med psykologiska verktygoch riktade ig enbart till behandlande psykologer och psykoterapeuter. I utbildningen gick vi igenom olika stresshanteringsprogram baserat på KBT och ACT för såväl individuell behandling som behandling i grupp. Gruppen fick under den andra dagen även möjlighet att reflektera över och utveckla sina egna ”lokala vårdprogram” för stress och utmattningsproblematik.

Presentationer

Introduktion dag 1 för samtliga yrkesgrupper

Presentations dag 1 och 2 för psykosociala team

Whiteboard med vårdinnehåll och upplägg för patienter med stress- och utmattningsproblematik


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 25 februari, 2019