Workshop Stress och utmattningsproblematik – Dalarna 2018

Hösten 2018 höll vi en serie uppdragsutbildningar om KBT för primärvårdsbehandlare i Dalarna. I denna workshop om Stress och utmattning byggde vi tillsammans upp strukturer för populationsbaserade insatser för att upptäcka, bedöma, behandla och förebygga stress och utmattningsproblematik.

Mer går att läsa på utbildningens hemsida (som vid detta tillfälle fick ersätta powerpointbilderna). Med på utbildningen var även Malin Skördeman som är leg sjukgymnast och KBT terapeut på Tiskens Vårdcentral.

https://sites.google.com/view/kbt-utbildning-dalarna-2018/

 


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 26 september, 2018