Livskompass

Livskompasser att ladda hem

Livskompassen är ett användbart verktyg som kan hjälpa oss att fundera på vad som är viktigt i livet och undersöka hur väl ens nuvarande sätt att leva överenstämmer med detta.

I mitt arbete med patienter brukar jag använda livskompassen för att tillsammans med patienten utforska och tydliggöra patientens värderingar. Livskompassen kan även användas för att planera in vad man vill fylla livet med utifrån dessa värderingar.

Livskompasser att ladda hem:

Här är några varianter som jag brukar använda tillsammans med mina patienter.

Livskompasser med 10 områden

Instruktioner: Livskompassen innehåller tio områden som brukar vara viktiga för de flesta människor. I varje ruta ska du skriva
ned några ord om vad du skulle värdesätta eller tycka var viktigt inom just detta området. I varje område finns
också två små rutor. I den vänstra rutan fyller du i hur viktigt vart och ett av områdena är i ditt liv på en skala
1-10 där 1 är oviktigt och 10 är väldigt viktigt. Utgå från hur livet skulle vara om allt såg ut precis som du ville. I
den högra rutan fyller du i hur “mycket” du levt i enlighet med dina värderingar den senaste veckan, där 1 är att
du inte alls levt enligt dina värderingar och 10 är att du levt helt enligt dina värderingar. Undersök därefter
skillnaden mellan de olika siffrorna. Kan du hitta några områden som är viktiga för dig där du inte lever som du
vill leva? Fundera i så fall på vad som hindrar dig!

Livskompasser med 4 områden

Ett sista tips

Sen vill jag även tipsa om Fredrik Livheims hemsida livskompass.se där han delar med sig av flera varianter av livskompasser och även pedagogiska instruktioner!


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 27 december, 2023