Utbildning i Fokuserad ACT för Värmland tillsammans

En tre dagars utbildning i Fokuserad ACT för projektet Värmland tillsammans som är ett projekt som syftar till att förhindra långvarigt utanförskap bland utrikes födda med försörjningsstöd och hjälpa dessa komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete.

Maths Wensmark

Projektet genomförs i tio kommuner i Värmland och sker i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och andra aktörer i civilsamhället. Projektet hoppas genom ökad samordning kunna bidra till att klargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov.

Vår utbildning I Fokuserad ACT är ett led i att öka projektmedlemmarnas kunskaper och färdigheter i de samtal som behövs för att uppnå projektmålen.

Utbildningen skedde i samarbete med Maths Wensmark, leg. psykolog och leg. psykoterapeut på MW Psykologpraktik.

Dag 1 & 2

Första två dagarna syftade till att lära ut grunderna i FACT samt låta deltagarna öva för en samtalsmall för fokuserade samtal.

Som frivillig hemuppgift till dag tre ingick att spela in och transkribera ett fokuserat samtal som deltagarna sedan fick feedback på.

Dag 3

Den tredje dagen var en fördjupande dag där vi fördjupade oss i de olika ACT-processerna öppenhet, engagemang och närvaro samt pratade vidare om motivationsarbete och knöt ihop eventuella lösa trådar från dag 1 och 2.

Presentation


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 5 december, 2018