Workshop KBT i Primärvården – VT 2019

En två dagar lång workshop som syftar till att ge de teoretiska och praktiska kunskaper som verktyg för att hantera de utmaningar som arbetet med KBT i primärvården medför. I utbildningen varvas teoretiska moment med praktiska övningar i primärvårdsanpassade bedömnings- och behandlingsinsatser.

Presentation dag 1 & 2

Arbetsmaterial

Enkel bedömningsmall

Journalföring vid psykisk ohälsa i primärvården

Litteraturtips

Process based CBT / Steven Hayes

https://www.adlibris.com/se/bok/process-based-cbt-9781626255968


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 28 maj, 2019