Grundutbildning i ACT/FACT HT-2018

Denna grundutbildning i ACT och FACT har syftet att lära ut grundläggande kunskaper och färdigheter i Acceptance and Commitment Therapy och Fokuserad ACT.

Efter utbildningen är målet att deltagarna ska:

  • Känna till teorin bakom ACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame Theory)
  • Kunna arbeta med att öka klienters psykologiska flexibilitet
  • Kunna göra en ACT-konceptualisering
  • Få praktiska verktyg för de olika grundprocesserna i ACT
  • Kunna planera och genomföra både en ACT och en FACT behandling
  • Veta hur man kan integrera ACT/FACT i behandlingsarbetet
  • känner sig redo att på egen hand utforska hur de kan använda sig av både ACT och FACT i det egna behandlingsarbetet.

Läs mer om våra andra ACT utbildningar här.

Presentation dag 1 & 2

8 övningar för kognitiv defusion

Livskompass

Livskompass 4 områden

Bulls eye

Presentation dag 3

Skattningsskalor för utvärdering av ACT:

AAQ-2

Brunnsviken Brief Quality of life scale (BBQ)

Valued Living Questionnaire (VLQ)

Presentation dag 4

Bedömningsmall för FACT

 


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 22 oktober, 2018