Introduktion till IBH – Centrumkliniken Kungälv

Integrerad beteendehälsa (IBH) är en teambaserad arbetsmodell för primärvården som är inriktad på patienter med psykiska och beteenderelaterade hälsoproblem.

Arbetsmodellens främsta syfte är att förbättra primärvårdsteamets förmåga att hantera och behandla sådana problem och målet är att detta kommer att leda till förbättrad vård för hela den kliniska populationen.

I arbetsmodellen får vårdcentralens anställda för psykosociala insatser en ny roll som beteendekonsult där de blir helt integrerade i vårdcentralens patientarbete.

Målet är att nå en hög tillgänglighet där patienterna ska kunna erbjudas snabba besökstider. För att lyckas med detta behöver vi anpassa vårdinsatserna till primärvårdens patienter. Av denna anledning arbetar man med stegvis vård och anpassar de evidensbaserade vårdinsatsernas längd och omfattning efter patientens individuella behov. Studier visar att de allra flesta patienter blir hjälpta efter 1-4 besök, men arbetsmodellen möjliggör fler besök för dem som har större behov.

En stor vikt läggs vid kontinuitet och att alltid erbjuda patienter möjlighet att återkomma vid behov, precis som övrig personal i primärvården gör.

IBH är alltså inte en terapiform utan ett sätt att organisera vårdcentralens arbete med psykisk och beteenderelaterad ohälsa där den enskilde behandlaren kan arbeta med olika metoder såsom KBT, FACT, MI mm. Patientarbetet är konsultativt i samverkan med de andra vårdgivarna på vårdcentralen.

Presentation:

Bildkälla Flickr


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 22 oktober, 2019