5 regler för effektivare belöningssystem

Att få belöningssystem att fungera är inte alltid så enkelt. Här går vi igenom 4 enkla regler som får ditt belöningssystem att fungera.

De allra flesta har någon gång på prövat på att använda sig av belöningssystem i någon form. Det kan handla om föräldrar som delar ut guldstjärnor när ett barn gör något bra, en skolklass som samlar kulor i en burk, en idrottsledare som delar ut pris för goda tävlingsresultat eller när man bjuder sig själv på fika efter en svår tenta. Syftet är i samtliga fall att den som får belöningen i framtiden ska göra mer av det önskade beteendet.

Samtidigt är det vanligt att man upplever att belöningssystemet inte fungerar! Barnen kanske tycker det är kul att samla stjärnor till en början men efter ett tag ledsnar dom och systemet slutar fungera.

Men hur gör vi då för att få våra belöningar att fungera? Här är några enkla regler att följa:

1. Belöningarna ska vara positiva

För att ett belöningssystem ska vara effektivt behöver belöningarna vara positiva och önskvärda för den som ska belönas. Det innebär att belöningen ska vara något som personen verkligen uppskattar och känner glädje av att få. Det kan vara allt från beröm och uppmärksamhet till fysiska gåvor eller privilegier.

2. Belöningarna ska vara förstärkande

Belöningen ska fungera som en förstärkare av det önskade beteendet. Det betyder att den ska öka sannolikheten för att beteendet upprepas. Om belöningen inte leder till att beteendet blir vanligare, fungerar den inte som en effektiv förstärkare.

3. Belöningarna ska vara betydelsefulla

För att en belöning ska vara effektiv måste den vara betydelsefull för mottagaren. Detta är särskilt viktigt att tänka på då människor värderar olika saker. En belöning som är betydelsefull för en person kan vara meningslös för en annan. Därför är det viktigt att anpassa belöningen efter individens behov och intressen.

4. Belöningarna ska ske nära i tid

Timing är avgörande när det gäller belöningar. För att stärka sambandet mellan beteendet och belöningen bör belöningen ges så snart som möjligt efter det önskade beteendet. Ju längre tid det går mellan beteendet och belöningen, desto svårare blir det för personen att koppla dem till varandra.

5. Belöningarna ska ske regelbundet

När det gäller att belöna regelbundet är det hjälpsamt att utgå från forskningen kring förstärkningsscheman. Det finns några olika förstärkningsscheman som alla har olika fördelar.

Ett kontinuerligt förstärkningsschema, där varje önskat beteende belönas, kan vara effektivt för att snabbt etablera ett nytt beteende. Men detta förstärkningsschema kan leda till en ”mättnad” och minskad motivation över tid. När belöningen blir för förutsägbar, kan också det önskade beteendet minska i frekvens om belöningen plötsligt uteblir.

Variabla förstärkningsscheman, där beteenden belönas oregelbundet och oförutsägbart, har visat sig vara mer effektiva för att upprätthålla ett beteende över tid. Detta förstärkningsschema skapar en känsla av förväntan och ”spänning” kring belöningen, vilket kan öka motivationen och intresset för att upprätthålla det önskade beteendet. Exempel på detta är spelautomater, där belöningen (vinst) ges på ett slumpmässigt och oförutsägbart sätt, vilket gör att spelandet blir mycket mer beroendeframkallande.

Fast intervalschema och variabelt intervalschema är andra typer av förstärkningsscheman. I ett fast intervalschema ges belöningen efter ett specifikt tidsintervall, medan i ett variabelt intervalschema kan tidsintervallet variera. Dessa scheman kan vara effektiva för att upprätthålla beteenden över längre tidsperioder men de är samtidigt mindre effektiva för att snabbt etablera ett nytt beteende.

Några avslutande ord…

Genom att följa dessa regler kan du öka chansen att ditt belöningssystem blir en framgång. Kom ihåg att anpassa belöningarna efter individens behov och intressen för att göra dem så effektiva som möjligt. Lycka till!


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 27 december, 2023