Utbildning i KBT, ACT och FACT

Vi erbjuder flertalet utbildningar för privatpersoner och personal inom offentliga sektor och privata företag. Utbildningarna ges i samarbete med Zetterqvist Psykologtjänst.

Öppna utbildningar

April 2017

KBT i Primärvården – fördjupningsutbildning

6 – 7 april – Stockholm

Ni ger vi en fördjupande workshop i primärvårdsanpassad KBT behandling. Enbart för deltagare som tidigare gått vår grundutbildning.

Grundutbildning ACT / FACT

20 – 21 april och 18 – 19 maj – Stockholm

Grundutbildning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som inkluderar en ”bonusdag” om Fokuserad ACT (FACT).

KBT i Primärvården – grundutbildning

26 – 27 april – Göteborg

Workshop i primärvårdsanpassad KBT behandling.

Maj 2017

KBT i Primärvården – grundutbildning

2 – 3 maj – Stockholm

Workshop i primärvårdsanpassad KBT behandling.

KBT i Primärvården – grundutbildning

11 – 12 maj – Umeå

Workshop i primärvårdsanpassad KBT behandling.

Hösten 2017

Introduktion till ACT – 1 dag

Datum och plats ej bestämt.

En upplevelsebaserad workshop i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder anpassade hel- och halvdagsutbildningar

Vi erbjuder även hel- och halvdagsutbildningar inom många olika områden. Några exempel på utbildningsuppdrag vi utför:

  • Motiverande samtal
  • ACT
  • Fokuserad ACT
  • Gruppbehandling med KBT
  • Samtalsteknik/svåra samtal
  • Organisationsutveckling i offentlig vård

Kontakta oss för att få veta mer!

Vill du veta mer?