Utbildning i KBT, ACT och FACT

Vi erbjuder flertalet utbildningar för privatpersoner och personal inom offentliga sektor och privata företag. Utbildningarna ges i samarbete med Zetterqvist Psykologtjänst.

Öppna utbildningar

Augusti 2017

Fokuserad ACT (FACT) i samarbete med Solid Skills

30  augusti – 1 september i Göteborg

Under tre dagar får du möjlighet att träna dina färdigheter i Fokuserad ACT. Kursen ges i samarbete med Emelie Schröder och solidskills.se

September 2017

Introduktion till ACT – 1 dag

Datum och plats ej bestämt.

En upplevelsebaserad workshop i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Oktober 2017

Grundutbildning ACT / FACT

23 – 24 oktober och 27 – 28 november – Stockholm

Grundutbildning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som också inkluderar en dag om Fokuserad ACT (FACT).

November 2017

KBT i Primärvården – grundutbildning

16 – 17 november – Stockholm

Workshop i primärvårdsanpassad KBT behandling.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder anpassade hel- och halvdagsutbildningar

Vi erbjuder även hel- och halvdagsutbildningar inom många olika områden. Några exempel på utbildningsuppdrag vi utför:

  • Motiverande samtal
  • ACT
  • Fokuserad ACT
  • Gruppbehandling med KBT
  • Samtalsteknik/svåra samtal
  • Organisationsutveckling i offentlig vård

Kontakta oss för att få veta mer!

Vill du veta mer?