Utbildning i KBT, ACT och FACT

Vi erbjuder flertalet utbildningar för privatpersoner och personal inom offentliga sektor och privata företag.

Öppna utbildningar

September 2019

Fokuserad ACT

30 september – 2 oktober – Uppsala

3 dagars workshop som riktar sig till dig som vill lära dig hur man kan arbeta med korta insatser baserat på Fokuserad ACT (FACT).

Oktober 2019

Grundutbildning ACT

Oktober 2019 – Uppsala

Grundutbildning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mer info kommer snart!

November 2019

KBT i primärvården

4-5 November i Uppsala

2 dagars workshop i primärvårdsanpassat behandlingsarbete.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder anpassade hel- och halvdagsutbildningar

Vi erbjuder även hel- och halvdagsutbildningar inom många olika områden. Några exempel på utbildningsuppdrag vi utför:

  • Motiverande samtal
  • ACT
  • Fokuserad ACT
  • Gruppbehandling med KBT
  • Samtalsteknik/svåra samtal
  • Organisationsutveckling i offentlig vård

Kontakta oss för att få veta mer!

Vill du veta mer?