Utbildning i KBT, ACT och FACT

Vi erbjuder flertalet utbildningar för privatpersoner och personal inom offentliga sektor och privata företag. Utbildningarna ges i samarbete med Zetterqvist Psykologtjänst.

Öppna utbildningar

November 2017

KBT i Primärvården – grundutbildning

16 – 17 november – Stockholm

Workshop i primärvårdsanpassad KBT behandling.

Januari 2018

Introduktion till ACT – 1 dag

Datum och plats ej bestämt.

En upplevelsebaserad workshop i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Mars 2018

Grundutbildning ACT / FACT

Preliminärt datum mars-april 2018 – Stockholm

Grundutbildning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som också inkluderar en dag om Fokuserad ACT (FACT).

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder anpassade hel- och halvdagsutbildningar

Vi erbjuder även hel- och halvdagsutbildningar inom många olika områden. Några exempel på utbildningsuppdrag vi utför:

  • Motiverande samtal
  • ACT
  • Fokuserad ACT
  • Gruppbehandling med KBT
  • Samtalsteknik/svåra samtal
  • Organisationsutveckling i offentlig vård

Kontakta oss för att få veta mer!

Vill du veta mer?