Utbildning i KBT, ACT och FACT

Vi erbjuder flertalet utbildningar för privatpersoner och personal inom offentliga sektor och privata företag.

Öppna utbildningar

September 2018

Grundutbildning ACT / FACT

24-25 september och 22-23 oktober 2018 – Stockholm

Grundutbildning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som också inkluderar en dag om Fokuserad ACT (FACT).

November 2018

KBT i Primärvården – grundutbildning

12-13 november – Stockholm

Workshop i primärvårdsanpassad KBT behandling.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder anpassade hel- och halvdagsutbildningar

Vi erbjuder även hel- och halvdagsutbildningar inom många olika områden. Några exempel på utbildningsuppdrag vi utför:

  • Motiverande samtal
  • ACT
  • Fokuserad ACT
  • Gruppbehandling med KBT
  • Samtalsteknik/svåra samtal
  • Organisationsutveckling i offentlig vård

Kontakta oss för att få veta mer!

Vill du veta mer?