Acceptans

Acceptans är en central del av ACT och handlar om att välja att se verkligheten som den är och lära sig att aktivt möta och hantera sina upplevelser Detta skapar utrymme för att leva ett rikare och mer meningsfullt liv, i linje med sina egna värderingar.

Vad är acceptans inom ACT?

  1. Acceptans av inre upplevelser: I ACT betonas vikten av att acceptera tankar, känslor och kroppsliga sensationer som de är, utan att försöka förändra, undvika eller döma dem. Det innebär inte att man ska gilla eller välkomna dessa upplevelser, utan snarare att man tillåter dem att finnas där utan motstånd.
  2. Skiljer sig från resignation: Viktigt att förstå är att acceptans inom ACT inte innebär resignation eller passivitet. Istället handlar det om att aktivt välja att inte kämpa emot svåra upplevelser, vilket ofta kan göra dem mer hanterbara.
  3. Mål med acceptans: Syftet med acceptans är att minska lidandet som ofta uppstår när människor försöker kontrollera eller undvika sina inre upplevelser. Genom att acceptera dessa upplevelser kan individen lägga energin på det som är viktigt och meningsfullt i livet, snarare än att fastna i interna strider.

Hur arbetar man med acceptans?

  1. Medveten närvaro (mindfulness): Ett viktigt verktyg för att öva på acceptans är mindfulness, där man övar sig på att vara närvarande i nuet och observera sina tankar och känslor utan att bedöma dem.
  2. Metaforer och övningar: Inom ACT används ofta metaforer och praktiska övningar för att hjälpa patienter att förstå och öva på acceptans. Ett exempel kan vara att se sina tankar som löv som flyter förbi på en flod.
  3. Uppmärksamhet på värderingar: En central del av ACT är att hjälpa patienter att identifiera sina värderingar och att agera i linje med dessa, även när det innebär att uppleva obehagliga känslor eller tankar.

Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024