Internetstödd KBT behandling för öppenvården

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att ta fram ett internetbaserad behandlingsstöd som kan använder i traditionell KBT behandling. Projektet kommer i den första fasen enbart att göras tillgängligt för offentliga vårdcentralen i Uppsala men har som långsiktig mål att kostnadsfritt kunna spridas till andra landsting. Projektet genomförs under ramen för Creative Common och är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Primärvården i Uppsala Län.

Det färdiga behandlingsprogrammet består av ett antal lösenordskyddade behandlingsmoduler som patienten får tillgång till via sin behandlare. Modulerna är tänkta attbåde  kunna användas under en hel behandlingsserie men även som hemuppgifter mellan enstaka sessioner.

Målsättning

Projektet har två uttalade mål.

1. Att underlätta den befintliga behandlingen genom att patienter får tillgång till psykoedukation och hemuppgifter via internet mellan sessionerna. Genom att patienten själv får arbeta med psykoeduaktion mellan sessioner kan mer tid läggas på analys, reflektion och arbete med hemuppgifter under sessionerna.

2. Underlätta implementeringsarbetet av internetbaserad KBT behandling i vården genom att verka som en hybrid mellan traditionell face-to-face behandling och internetbehandling. Tanken med detta är att deltagande behandlare på ett enkelt sätt ska få en erfarenhet av att internetbaserad KBT behandling funderar och därigenom öka motivationen att i förlängningen arbeta vidare med helt internetbaserade behandlingar.

Tidplan

Projektet är skutfört och en färdig produkt är framtagen som för närvarande används på alla offentliga vårdcentraler i Uppsala.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om projektet och kanske också få tillgång till behandlingen på din mottagning? Skicka ett mail till info [at] myralf.se


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 13 november, 2013