Introduktion till FACT – Gotland – HT 2017

Denna korta utbildning syftar till att ge en introduktion till Fokuserad ACT och de steg som ingår i det första fokuserade bedömningssamtalet.

Arbetsmaterial