Välkommen till Myrälf konsultation

Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med att utveckla och sprida evidensbaserad psykologisk behandling till hela Sverige.

Vi skapar digitala verktyg för e-hälsa, utbildar, handleder och behandlar individer och företag och erbjuder tjänster inom det organisationspsykologiska fältet. Våra kunder är privata och offentliga aktörer som arbetar med att främja psykisk hälsa.

För att ständigt hålla våra arbetsmetoder uppdaterade har vi ett nära samarbete med ledande forskare i psykologi.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Individuell behandling

Vi erbjuder behandling för privatpersoner vid vår psykologmottagning i centrala Uppsala. De behandlingsmetoder vi använder är framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av Acceptance and commitment therapy (ACT) och Mindfulness.

Handledning

Vi erbjuder handledning på både grupp- och individnivå. Vi handleder personal inom vård, socialtjänst, behandlingshem, skola, universitet, och inom privat verksamhet. Handledning inom arbetslivet kan röra sig kring frågor om ledarskap, samtalsteknik och svåra medarbetarsamtal.

Utbildning

Vi erbjuder flertalet utbildningar för privatpersoner och personal inom offentliga sektor och privata företag.
Våra specialområden är KBT, ACT, FACT och organisationsutveckling med OBM. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Myrälf konsultation är medlem i

Psykologföretagarna
Beteendeterapeutiska föreningen