Välkommen till Myrälf konsultation

Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med att utveckla och sprida evidensbaserad psykologisk behandling till hela Sverige.

Vi skapar digitala verktyg för e-hälsa, utbildar, handleder och behandlar individer och företag och erbjuder tjänster inom det organisationspsykologiska fältet. Våra kunder är privata och offentliga aktörer som arbetar med att främja psykisk hälsa.

För att ständigt hålla våra arbetsmetoder uppdaterade har vi ett nära samarbete med ledande forskare i psykologi.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Myrälf konsultation är medlem i

Psykologföretagarna
Beteendeterapeutiska föreningen