KBT i Uppsala

Behandling, Handledning, Utbildning

Välkommen till oss

Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med att utveckla och sprida evidensbaserad psykologisk behandling till hela Sverige.

Vi skapar digitala verktyg för e-hälsa, utbildar, handleder och behandlar individer och företag och erbjuder tjänster inom det organisationspsykologiska fältet. Våra kunder är privata och offentliga aktörer som arbetar med att främja psykisk hälsa.

För att ständigt hålla våra arbetsmetoder uppdaterade har vi ett nära samarbete med ledande forskare i psykologi.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Aktuella utbildningar

Våra tjänster

KBT för privatpersoner

Vi erbjuder KBT behandling för privatpersoner i Uppsala. För närvarande är mottagningen stängd men planeras att öppna nästa år.

Handledning

Vi har flerårig erfarenhet av att handleda olika typer av personal i KBT och andra psykologiska behandlingsmetoder. Kontakta oss om du vill veta mer.

Utbildning

Vi utför varje år flertalet öppna utbildningar i bl.a. Fokuserad ACT och Primärvårdsanpassad KBT och uppdragsutbildningar i hela landet.

Myrälf konsultation är medlem i

Psykologföretagarna
Beteendeterapeutiska föreningen