Problemområden

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en terapiform som har visat sig vara effektiv för ett brett spektrum av psykiska problem. För i stort sett alla psykiska problem finns en behandling med KBT. Nedan följer en översikt över de vanligaste diagnoserna där KBT visat sig verkamt:

 • Depression och nedstämdhet: KBT erbjuder verktyg för att hantera negativa tankar och beteendemönster som bidrar till depression.
 • Stress och Utmattning: Terapin fokuserar på att utveckla strategier för stresshantering och återhämtning.
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD): KBT hjälper till att hantera oroskänslor och överdriven bekymmer.
 • Specifik fobi: Genom exponeringstekniker kan KBT minska rädslan för specifika objekt eller situationer.
 • Paniksyndrom: Terapin innefattar metoder för att hantera och minska panikattacker.
 • Social fobi: KBT lär ut tekniker för att hantera social ångest och förbättra sociala färdigheter.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): KBT används för att bearbeta och hantera traumatiska minnen.
 • Sömnproblem: Terapin inkluderar tekniker för att förbättra sömnmönster och sömnkvalitet.
 • Tvångssyndrom (OCD): Genom exponering och responsprevention hjälper KBT individer att hantera tvångstankar och -handlingar.
 • Långvarig smärta: KBT erbjuder strategier för att hantera kronisk smärta och dess psykologiska konsekvenser.
 • Epilepsi: KBT kan hjälpa till att hantera den emotionella påfrestningen som är associerad med epilepsi.
 • Relationsproblem: Terapin kan ge verktyg för att förbättra kommunikation och konflikthantering inom relationer.

En KBT-behandlingen utformas dessutom ofta för att passa den enskilda patientens behov och därför kan exempelvis en depressionsbehandling se väldigt olika ut beroende på patientens behov.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024