Motiverande samtal

Vad är motiverande samtal?

Motiverande samtal eller motivational interviewing är ett metod för att öka en persons inre motivation till förändring genom att undersöka och utforska en persons ambivalens kring ett dilemma.

Exempel: ”Jag tycker om att röka men oroar mig för min hälsa.”

Ett motiverande samtal är inte detsamma som övertalning. Forskning har visat att övertalningsförsök ofta minskar chansen till förändring. I ett motiverande samtal är istället målet att få fram både positiva och negativa sidor av ett problematiskt beteende så att personen själv kan avgöra om det vill förändra eller inte.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 17 januari, 2024