Hemuppgifter

Syftet med hemuppgifter i KBT att låta det patienten lärt sig i behandlingen ”generaliseras” till patientens hemmiljö så att effekten av behandlingen också märks hemma. Det är alltså en slags hemläxor som patienten får för att öka effekten behandlingen. Hemuppgifterna väljs alltid tillsammans med patienten så att de ger en lagom stor utmaning.

Vanliga hemuppgifter

  • En vanlig hemuppgift går ut på att skaffa sig kunskaper om något, t. ex. om vad patienten gör när den blir nervös. Syftet med detta är att ta reda på hur patienten fungerar i olika sammanhang så att man kan utforma en så bra behandling som möjligt.
  • En annan vanlig hemuppgift är att patienten får kartlägga sina tankar i en konkret situation och därefter försöka hitta alternativa tankar. Detta kallas kognitiv omstrukturering.
  • Patienten kan också få i hemuppgift att göra olika beteendeexperiment där syftet är att se hur nya beteenden kan påverka en patients tillvaro.
  • Vid olika ångestproblem som exempelvis social fobi eller specifik fobi kan man låta patienten utsätta sig för de ångestframkallande situationerna för att lära sig hantera dessa. Detta kallas exponering.
  • Vid depression kan man arbeta med beteendeaktivering för att låta patienten aktivera sig på olika sätt och på så sätt hitta sätt att motverka depressionen.

Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024