Beteendeexperiment i KBT

Beteendeexperiment är en central teknik i KBT som används för att testa och omvärdera patienters negativa tankar, antaganden och övertygelser. Det är ett sätt att på ett systematiskt sätt samla information och erfarenheter som kan utmana och förändra patientens negativa övertygelser och tankesätt.

Ett beteendeexperiment inleds med att patienten, tillsammans med behandlaren, identifierar en specifik övertygelse eller antagande som är problematisk. Behandlaren hjälper sedan patienten att formulera ett experiment som på ett säkert sätt kan testa antagandet. För att ge ett så rättvist och balanserat utfall som möjligt är det viktigt att experimentet utformas så att det både kan bekräfta och motbevisa antagandet.

Ett beteendeexperiment i fem steg

  1. Identifiera den negativa tanken: Börja med att identifiera en specifik negativ tanke eller övertygelse som patienten har. Detta kan vara något som ”Jag är inte kompetent nog på mitt jobb” eller ”Om jag säger vad jag tycker, kommer folk att ogilla mig”.
  2. Utforma ett beteendeexperiment: Tillsammans med patienten, utforma ett experiment för att testa denna tanke. Detta bör vara en realistisk och genomförbar aktivitet eller uppgift som kan ge evidens för eller emot den negativa tanken.
  3. Tydliggör patientens förutsägelser: Be patienten att göra en förutsägelse om vad som kommer att hända under experimentet, baserat på deras negativa tanke. Till exempel, om tanke är ”folk kommer att ogilla mig om jag uttrycker min åsikt”, kan förutsägelsen vara att ”människor kommer att avbryta samtalet eller se irriterade ut”.
  4. Genomför experimentet: Uppmuntra patienten att genomföra experimentet i verkligheten.
  5. Utvärdera experimentet och omvärdera tanken: Efter experimentet, utvärdera tillsammans med patienten resultatet. Diskutera vad som faktiskt hände och jämför det med de ursprungliga förutsägelserna. Använd informationen från experimentet för att omvärdera och eventuellt justera den ursprungliga negativa tanken. Om experimentet visar att tanken inte stämmer, hjälp patienten att formulera en mer realistisk och balanserad tanke.

Exempel

Kalle lider av social fobi och är ständigt rädd för att göra bort sig när han är ute bland folk. En av hans största rädslor är att råka tappa en kopp med varmt kaffe på golvet på café eftersom han föreställer sig att alla kommer att stirra och skratta och att han själv antagligen kommer att dö av skam. För att testa detta antagande utformar Kalle därför ett experiment tillsammans med sin terapeut som ska testa detta. Experiementet går ut på att terapeuten först ska tappa en kopp varmt kaffe på golvet på ett närbeläget café medan Kalle får undersöka vad som händer. Resultatet visar att egentligen ingenting hände och att terapeuten fick en ny kopp. Därefter går Kalle och terapeuten tillbaka till mottagningen och diskuterar det som hänt och utformar ett nytt experiment där Kalle själv ska tappa en kopp.

Tre saker att tänka på

  • Säkerhet: Se till att experimentet är säkert och etiskt för patienten.
  • Stegvis: Börja med mindre utmanande experiment och bygg gradvis upp mot mer utmanande situationer.
  • Stötta: Ge stöd under hela processen och följ upp för att diskutera och reflektera över erfarenheterna.

Sammanfattning

Beteendeexperiment är en effektiv metod för att hjälpa patienter att utmana och förändra ohjälpsamma övertygelser och tankemönster. Genom praktisk erfarenhet får patienten chansen att upptäcka och omvärdera de tankar och känslor som bidrar till deras psykiska ohälsa. Experimenten kan bidra till ökad självkännedom och en mer realistisk syn på sig själv och sen å omvärlden vilken kan öka patientens förmåga att hantera liknande situationer i framtiden.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 december, 2023