Integritetspolicy för Myrälf konsultation AB

Din integritet är viktig för oss på Myrälf konsultation AB och vi är därför måna om att skydda dina personuppgifter på ett korrekt sätt enligt gällande regler och lagar.

Följande principer gäller när vi hanterar dina personuppgifter:

  • Din integritet respekteras och skyddas
  • Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
  • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
  • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra ITsystem och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad vi behöver
  • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, epost, bilder och ljudupptagningar. Eftersom vi har vårdavtal så hanterar vi också journaluppgifter som är extra känsliga.
Några vanliga exempel på behandling är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i vårt journalsystem och vårt kundregister samt i kommunikation med er.

Vilka personuppgifter samlas in?

Inom företaget utförs bland annat behandling, handledning, grupp- och organisationsutveckling och utbildning.

I alla dessa tjänster samlas kontaktuppgifter och i vissa fall personnummer in för att kunna fakturera med stöd av både avtalsgrund och rättslig grund.

Inom behandling samlas även känsliga uppgifter in från klienten som journalförs i särskilt system. Detta görs utifrån rättslig grund.

För potentiella kunder samlas kontaktuppgifter in i sälj- och marknadsföringssyfte. Detta görs utifrån intresseavvägning.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Journaler sparas enligt patiendatalagen, ekonomiska underlag sparas enligt bokföringslagen och övriga uppgifter enligt riktlinjer i dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få information om vad vi registrerat om dig. Kontakta oss så ska vi snarast skicka dig den information vi har.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du inte längre har avtal med oss så tar vi bort dig ur våra system. Detta gäller dock inte patientuppgifter i journalsystemet och bokföring i ekonomisystemet, där särskilda lagregler gör att vi måste spara uppgifter enligt lagstadgad period.Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så når du oss på info@myralf.se

Har du frågor om vad dataskyddsförordningen är så finns information hos Datainspektionen www.datainspektionen.se

Har du klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter så finns mer information hos Datainspektionen hur du kan gå vidare
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsmyndighetens-roll/klagomal/

Data som samlas in från webbsidan

När besökare lämnar kommentarer och använder andra formulär på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

 

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Information som skickas till oss via våra kontaktformulär eller anmälningsformulär sparas i 36 månader. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har skrivit några kommentarer på denna webbplats eller använt dig av våra kontaktformulär kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Myrälf konsultation AB
Tomtebovägen 8
74142 Knivsta